Üyelik Başvurusu   Şifremi Unuttum

 
Ana Sayfa  English  İletişim  
James Lind ile seyahat
Dernek Görüşleri
Linkler
       [ ]
Dokümanların tamamına ulaşmak için tıklayınız.

 
  Haberler
 

03 Mayıs 2016

Klinik Araştırmalarda öğretim üyelerine yapılacak ödemelerde kesinti oranı ne oldu? SocialDoctors İçerisinde Paylaş

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair Kanun


Kanun No. 6676

 

    Kabul Tarihi:   16/2/2016     


MADDE 5- 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“k) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik projeleri ile faaliyetleri sonucunda elde edilen gelirler döner sermaye işletmesinin ayrı bir hesabında toplanır. Bu gelirlerden (b) fıkrası uyarınca yapılacak olan kesintiler de dâhil herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu kapsamda görev yapan öğretim elemanına ödenecek gelirin yüzde 85’i, herhangi bir vergi kesintisi yapılmaksızın ilgili öğretim elemanına ödenir. Kalan tutar, (b) fıkrasında belirtilen işler için kullanılır. Bu kapsamda değerlendirilecek proje ve faaliyetlere, öğretim elemanının müracaatı doğrultusunda, üniversite yönetim kurulunun izni ile karar verilir.”

« Geri

Klinik Araştırmalar Derneği © 2006-2007 PLEKSUS