TUBİTAK yeni çağrılar açtı.. - Klinik Araştırmalar Derneği
   
Üyelik Başvurusu   Şifremi Unuttum

 
Ana Sayfa  English  İletişim  
Klinik Araştırma nedir?
James Lind ile seyahat
Dernek Görüşleri
Linkler
       [ ]
Dokömanların tamamına ulaşmak için tıklayınız.

 
  Haberler
 

19 Şubat 2015

TUBİTAK yeni çağrılar açtı.. SocialDoctors İçerisinde Paylaş

TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini ?1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı? ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Bu bağlamda, 13/02/2015 tarihi itibariyle 1003 programı kapsamında 4 ana alanda 15 adet proje çağrısı açılmıştır.1003 programı kapsamında yapılacak proje başvuruları için iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 03/04/2015 olarak belirlenmiştir. ?1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek Programı? ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

SB0104 - Biyoteknolojik/Biyolojik/Sentetik Yeni Aday İlaç Moleküllerin Geliştirilmesi, Patentlenmesi ve Preklinik Çalışmaları
Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu?nun 25. toplantısında alınan kararla, ülkemizin 2023 yılı ulusal hedeflerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 kapsamında sağlık alanı ivme kazanmamız gereken öncelikli alanlardan biri olarak belirlenmiştir. Bu çağrının amacı, yeni ilaçların geliştirilmesi için gerekli olan ulusal bilimsel ve teknolojik potansiyelin harekete geçirilmesidir. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

SB0205 - Yumuşak Doku İçin Kişiye Özel Cerrahi Planlama ve Simülatör Sistemleri
Hastalık tanı ve tedavisi için izlenen tıbbi parametreler, kişiler arasında farklılıklar gösterebilmektedir. Bu nedenle günümüzde, klinik ve cerrahi uygulamalarda kişiye özel tıbbi yaklaşımlar önem kazanmıştır. Bu çağrıda, yumuşak doku için kişiye özel cerrahi planlamalar yapılmasına olanak verecek ve/veya var olan yöntemlere büyük kolaylıklar sağlayan benzetim (simülasyon) yaklaşımları içerecek projelere destek verilecektir. Bu çağrıya sunulacak proje önerilerinin katma değeri yüksek, yaratıcı, yenilikçi ve uygulanabilir olması beklenmektedir. Proje çıktısı ürünün dünya ölçeğinde benzer ürünlerle rekabet edebilecek seviyede olması öncelikle amaçlanmaktadır. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

SB0206 - Cerrahi Ekipman ve Robotik Sistemler
Klinik tıpta kullanımı hızla yaygınlaşan cerrahi cihaz ve robotik teknolojileri alanında, ülkemizde Ar-Ge ve üretim faaliyetleri gösteren kurum/kuruluşların bilgi birikimlerinin arttırılması önem arz etmektedir. Özellikle tanı ve tedavi sırasında, uzman hekimin verimliliğini arttırmaya, insan hatasını en düşük seviyeye getirmeye ve hekim için tehlikeli/ulaşılamaz durumlarda cerrahi işlemleri yürütmeye yönelik cerrahi cihaz ve robotik sistemler geliştirilmektedir. Bu çağrıda, cerrahi cihaz ve robotik sistemlerin (parenteral tedavi robotları, cerrahi robotları vb.), cerrahiye yönelik donanım içeren eğitim ve beceri simülatörlerinin geliştirilmesi ve klinik testlerinin yapılmasına yönelik araştırma projelerine destek verilecektir. Bu çağrıya sunulacak proje önerilerinin katma değeri yüksek, yaratıcı, yenilikçi ve uygulanabilir olması beklenmektedir. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

SB0207 - Biyomedikal Görüntüleme Teknolojilerinin İyileştirilmesi
Biyomedikal görüntüleme sistemleri, tanı ve tedavi sırasında hekimin vazgeçilmez yardımcısıdır. Bu çağrıda, yenilikçi ve mevcut biyomedikal görüntüleme sistemlerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi, bütünleştirilmesi, klinik testlerinin yapılması ve gerekli araştırmaların tamamlanması ile ilgili projelere destek verilecektir. Bu çağrıya sunulacak proje önerilerinin katma değeri yüksek, yaratıcı, yenilikçi ve uygulanabilir olması beklenmektedir. Proje çıktısı ürünün dünya ölçeğinde benzer ürünlerle rekabet edebilecek seviyede olması öncelikle amaçlanmaktadır. Çağrı metni ve çağrıya özel hususlar için tıklayınız.

« GeriKlinik Araştırmalar Derneği © 2006-2017 Bilimsel Bilişim