Klinik Araştırmalar Kitabı-2014 çıktı.. - Klinik Araştırmalar Derneği
   
Üyelik Başvurusu   Şifremi Unuttum

 
Ana Sayfa  English  İletişim  
Klinik Araştırma nedir?
James Lind ile seyahat
Dernek Görüşleri
Linkler
       [ ]
Dokömanların tamamına ulaşmak için tıklayınız.

 
  Haberler
 

04 Mart 2014

Klinik Araştırmalar Kitabı-2014 çıktı.. SocialDoctors İçerisinde PaylaşKitaba ulaşmak için tıklayınız..
İÇİNDEKİLER
   
    Önsöz...........................................................................................................................................................................
     Prof. Dr. Hamdi AKAN, Dr. Hilal İLBARS, Nurşah ÖMEROĞLU ÇETİNKAYA   
       
    BÖLÜM I
    KLİNİK ARAŞTIRMALARDA SÜREÇ   
        Dünyada ve Türkiye'de Klinik Araştırmaların Geçmişi.................................................................................
             Dr. İsmail Hakkı AYHAN       
        1       
        Türkiye'de Klinik Araştırmalar............................................................................................................................
             Dr. Hilal İLBARS       
        11       
        Klinik Öncesi İlaç Geliştirme Aşamaları...........................................................................................................
             Dr. Ercüment KARASULU       
        15       
        Klinik Araştırmalarda Faz Çalışmaları..............................................................................................................
             Ecz. Betül ERDOĞAN SARILICAN       
        33       
        Klinik Araştırmalarda Tasarım ve Metodoloji..................................................................................................
             Dr. Hamdi AKAN       
        41       
        Klinik Araştırmalarda Kontrol Grubunun Seçimi............................................................................................
             Dr. Mine Sibel GÜRÜN       
        51       
        Klinik Araştırmalarda Protokol Hazırlama.......................................................................................................
             Dr. Semra YÖRÜK       
        59       
        Klinik Araştırmalarda Onay İçin Başvuru Süreci...........................................................................................
             Ecz. Melda CİBA KEÇİK       
        83       
        Klinik Araştırmalarda İstatistik Analiz..............................................................................................................
             Dr. Oktay ÖZDEMİR       
        103       
        İlaç Araştırma Stratejileri ya da Klinik Araştırma Sonuçlarının Sunumunda İncelikler....
             Dr. Hamdi AKAN       
        115       
        Klinik Araştırmalarda Hasta Güvenliği ve Farmakovijilans..........................................................................
             Dr. Semra ŞARDAŞ       
        123       
        Klinik Araştırmalarda Destek Bulma ve Bütçe...............................................................................................
             Dr. Oğuz AKBAŞ       
        151       
        Klinik Araştırmalarda İyi Üretim (İmalat) Uygulamaları ve İlaç Yönetimi..................................................
             Ecz. Gözde OLKAY       
        157       
        Klinik Araştırmanın Sunumu ve Yayın Haline Gelmesinde Dikkat Edilecek Noktalar............................
             Dr. Selda EMRE AYDINGÖZ       
        171       
        İnsani Amaçlı İlaca Erken Erişim (Compassionate Use, Deneysel İlaçlara Genişletilmiş Erişim).....
             Dr. Murat AKOVA       
        181       
        Yetim İlaçlar "Orphan Drugs".............................................................................................................................
             Dr. Yeşim TUNÇOK       
        187       
        Ticari Olmayan Klinik Araştırmalar...................................................................................................................
             Dr. Ahmet DEMİRKAZIK       
        193       
        Çevrimsel Araştırma............................................................................................................................................
             Dr. Ali Yağız ÜRESİN, Çağla BÜYÜKLÜ       
        199       
        İlaçlarla Yapılan Gözlemsel Çalışmalar............................................................................................................
             Dr. Seçil ÖZKAN       
        205       
        Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları ve Performans Değerlendirme Çalışmalarında
        Temel İlkeler
............................................................................................................................................................
             Asım HOCAOĞLU, Dr. Osman Arıkan NACAR       
        211       
        Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Çalışmaları....................................................................................................
             Dr. Zafer SEZER, Dr. Ahmet İNAL, Dr. Aydın ERENMEMİŞOĞLU       
        221       
        Klinik Araştırmalarda Farmakogenetik............................................................................................................
             Dr. Nüket YÜRÜR KUTLAY, Dr. Ajlan TÜKÜN       
        233       
        Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı............................................................................................................................
             Dr. Banu BAYAR       
        243       
    BÖLÜM II
    KLİNİK ARAŞTIRMALARDA TARAFLAR   
        Araştırma Etik Kurullarının Tarihçesi...............................................................................................................
             Dr. S. Oğuz KAYAALP, Dr. Mehmet MELLİ       
        253       
        Klinik İlaç Araştırmalarında Araştırmacı ve Sorunları..................................................................................
             Dr. Yeşim KİRAZLI       
        259       
        Klinik Araştırmalarda Destekleyici....................................................................................................................
             Dr. Emel TETİK       
        267       
        Sözleşmeli Araştırma Kuruluşları.....................................................................................................................
             Gökmen ORTAÇ       
        275       
        Klinik Araştırmalarda Gönüllülerin Korunması...............................................................................................
             Dr. Hilal İLBARS       
        283       
        Klinik İlaç Araştırmalarında Hasta/Gönüllü Bulunması ve Çalışmada Tutma..........................................
             Ecz. Aslıgül KENDİRCİ       
        293       
        İlaç Araştırmalarında Klinik Merkez Seçimi....................................................................................................
             Dr. Murat HAYRAN, Berk ÖZDEMİR       
        303       
        Araştırma Yeri Standartları.................................................................................................................................
             K. Ebru ÖNCÜ TAŞKENT       
        309       
        Faz I Çalışmaların Yapılacağı Yerlerin Standartları........................................................................................
             Dr. Işık TUĞLULAR       
        315       
        Klinik Araştırmalarda Laboratuvarın Rolü: İyi Laboratuvar Uygulamaları...............................................
             Dr. Özay ARIKAN AKAN       
        321       
        Klinik İlaç Araştırmalarında Denetim................................................................................................................
             Dr. Hilal İLBARS       
        327       
        Klinik Araştırma Hemşireliği...............................................................................................................................
             Hem. Ayşe ÇİFTÇİOĞLU       
        345       
        Klinik Araştırmalarda  İlaç Sorumluluğu..........................................................................................................
             Ecz. Şenay ERİN CAN       
        349       
    BÖLÜM III
    KLİNİK ARAŞTIRMALARDA ETİK   
        Araştırma Etiği........................................................................................................................................................
             Dr. Nermin ERSOY       
        359       
        Gönüllülerin Bilgilendirilmesi ve Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu.......................................................
             Dr. Hilal İLBARS       
        387       
        Bilimsel Yayınlarda Etik İlkeler ve Etik-Dışı Davranışlar...............................................................................
             Dr. Emin KANSU, Dr. Şevket RUACAN       
        397       
        Klinik Araştırmalarda Şeffaflık...........................................................................................................................
             Nurşah ÖMEROĞLU ÇETİNKAYA       
        405       
        Etik Kurullarda Dosya İnceleme Süreçleri.......................................................................................................
             Dr. Meral TUNCER       
        417       
        Araştırma Bütçesinin İncelenmesi....................................................................................................................
             Dr. Ahmet GÜL       
        423       
    BÖLÜM IV
    ÖZEL GRUPLARDA YAPILAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR   
        Çocuklar Üzerinde Yapılan Klinik Araştırmalarda Standartlar...................................................................
             Dr. Kaan KAVAKLI       
        427       
        Kadınların Klinik Araştırmalara Dahil Edilmesi...............................................................................................
             Dr. Şebnem APAYDIN       
        437       
        Yaşlılarda Klinik Araştırmalar.............................................................................................................................
             Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL       
        445       
        Psikiyatri Çalışmaları ve Etik..............................................................................................................................
             Dr. Esat Timuçin ORAL       
        457       
    BÖLÜM V
    KLİNİK ARAŞTIRMALARDA HUKUK   
        İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Suçu..........................................................................................................
             Dr. Yener ÜNVER       
        461       
        Klinik Araştırmalarda Hukuk ve Tıp Etiği Faktörü.........................................................................................
             Av. Elif TATAR       
        469       
        Klinik Araştırmalarda Sigorta.............................................................................................................................
             Av. İrem Cansu ATİKCAN, LL.M       
        483       
        Klinik Araştırmalarda Sözleşme ve Taraflar Arasındaki Hukuki, İdari ve Mali İlişkiler........................
             Dr. Ersin O. KOYLU       
        491       
    BÖLÜM VI
    KLİNİK ARAŞTIRMALARDA KALİTE   
        Klinik Araştırmalarda Kalite Kavramı...............................................................................................................
             Dr. Yeşin ÜRESİN
        497       
        Klinik Araştırmalarda Standart Çalışma Yöntemleri.....................................................................................
             Ecz. İskender İNCE       
        503       
        Veri Yönetiminde Kalite Güvencesi...................................................................................................................
             Ecz. Hülya ÖZER DEMİREL       
        513       
        Klinik Araştırmalarda Bilgi İşlem Sistemleri Kalite Güvencesi...................................................................
             Dr. Can SÜMER       
        521       
    BÖLÜM VII
    KLİNİK ARAŞTIRMALARDA ULUSAL ve ULUSLARARASI DÜZENLEMELER   
        Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik.....................................................................................................
             Dr. Hilal İLBARS       
        527       
        Dünya Tıp Birliği (WMA) Helsinki  Bildirgesi................................................................................          531       
        Uluslararası Uyum Konferansı (UUK)-İyi Klinik Uygulamalar (İKU): Konsolide Kılavuz..........         539       
        İyi Klinik Uygulamalar (İKU): Konsolide Kılavuz..........................................................................          541       
        Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik......................................................................................             557       
        Gözlemsel İlaç Çalışmaları Kılavuzu..............................................................................................         565 

« GeriKlinik Araştırmalar Derneği © 2006-2017 Bilimsel Bilişim