Üyelik Başvurusu   Şifremi Unuttum

 
Ana Sayfa  English  İletişim  
James Lind ile seyahat
Dernek Görüşleri
Linkler
       [ ]
Dokümanların tamamına ulaşmak için tıklayınız.

 
  Haberler
 

04 Şubat 2014

Klinik Araştırmalarda araştırıcı ödemeleri yine azaldı.. SocialDoctors İçerisinde Paylaş

18 Ocak 2014 tarihli ''SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile yapılan değişikliğe göre öğretim üyelerinin gelirlerinin %50'si hizmeti sunan öğretim üyesine ödenir'' denmekte. Bu gelirden yılın dönemine göre %20-%40 arası vergi kesildiği için oran %30'lara düşmekte. Teselsül ne demek anlaşılmamakla birlikte ''buna göre dizilmiştir'' anlamına gelebilir. 

Madde aşağıda: 

MADDE 12 – 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (a) fıkrasının altıncı paragrafı yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye (g) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve mevcut fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

ı) Öğretim üyelerinin 36 ncı maddenin yedinci fıkrası uyarınca çalışmaları karşılığı elde edilen gelirler döner sermaye işletmesinin ayrı bir hesabında toplanır. Bu tutardan (b) fıkrası uyarınca kesinti yapılmaz. Bu gelirin yüzde 50’si, herhangi bir limite bağlı olmaksızın hizmeti sunan öğretim üyesine ödenir ve kalan tutar (b) fıkrasında belirtilen işler için kullanılır.”

« Geri

Klinik Araştırmalar Derneği © 2006-2007 PLEKSUS